A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie
Wysokie Mazowieckie

AKTUALNOŚCI

Warsztaty pn. „Popularyzacja przetwórstwa mleka na Podlasiu, jako dodatkowego źródła dochodu”

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wójt Gminy Klukowo serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Klukowo (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Popularyzacja przetwórstwa mleka na Podlasiu, jako dodatkowego źródła dochodu”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (Etap I - 2018). Warsztaty zostaną zorganizowane w terminie 28 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Klukowie.

ZAPROSZENIE

PROGRAM WARSZTATÓW 

13.06.2018

Podpisanie umowy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Dnia 18 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Osipach Kolonii Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z Gminą Klukowo umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł zostanie przeznaczone dla OSP w Kuczynie na zakup sań lodowych oraz motopompy pływającej.

12.06.2018

Informacja w sprawie RODO

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/978 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Urzędu, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Klukowie, 18-214, ul. Mazowiecka 14, e-mail: Turn on Javascript! lub tel. 86 277-45-20
 2. Urząd powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, kontakt Turn on Javascript! lub pisemnie na adres urzędu.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. a), b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych.
 4. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Urzędu związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych Urząd zmuszony jest odmówić obsługi Klienta.
 5. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 9. Osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 11. W Urzędzie nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
29.05.2018

Realizacja zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo"

Dobiegają końca prace związane z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo”., które zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z zakresu: Gospodarka wodno – ściekowa. W ramach przedmiotowego zadania została wykonana budowa dwóch spinek wodociągowych łączących dwie stacje uzdatniania wody tj. Piętki-Gręzki oraz Wyszonki Kościelne o łącznej długości ok. 3 km

więcej
17.05.2018

Dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kuczynie

Gmina Klukowo informuje, że uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych została przyznana dotacja na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kuczynie w wysokości 10 000,00 zł. Z dotacji zostanie sfinansowany zakup sprzętu  ratowniczo-gaśniczego: sanie lodowe oraz motopompa pływająca.

27.04.2018
Wszystkie wpisy
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl