A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie
Wysokie Mazowieckie

AKTUALNOŚCI

Dnia 26 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Klukowo

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Klukowo w sprawie zwołania XIX sesji rady Gminy Klukowo

Konsultacje społeczne dotyczące projektu: " Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690"

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 zaprasza na konsultacje społeczne, których głównym celem jest poinformowanie przedstawicieli społeczności lokalnej oraz przedstawicieli organów administracji publicznej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantów inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, a także stworzenie właścicielom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Konsultacje społeczne odbędą się dnia 03.07.2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie  

Materiały informacyjne dotyczące projektu: " Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690"

16.06.2017

Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Wyszonki-Nagórki

Zakończono prace związane z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki. Remontowany odcinek to droga gminna Nr 108068B Wyszonki Kościelne – Wyszonki Nagórki. W ramach przedmiotowego zadania na drodze o długości 1,534 mb. wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 3 cm, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, podbudowę żwirową wzmocnioną kruszywem łamanym

więcej
02.06.2017

1 852 345,29 zł dofinansowania w ramach RPOWP na „Termomodernizację budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Instytucja Zarządzająca RPOWP  ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Wśród projektów, które zostały wybrane do dofinansowania,  na 11 miejscu znalazła się również Gmina Klukowo, która będzie realizować zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”

więcej
25.05.2017

Podpisanie umowy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Dnia 24 maja w Starostwie Powiatowym w Łomży Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z Gminą Klukowo umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie w wysokości 6000 zł zostało przyznane dla OSP w Klukowie na zakup zestawu ratowniczego LUKAS HTS 90 LSH

więcej
25.05.2017

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie" ogłasza nabór wniosków dot. Przedsięwzięcia 3.2.2. Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Termin naboru: 29 maja 2017r. od godz. 07.30 - 14 czerwca 2017r. do godz. 15.00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

ANULOWANIE NABORU NR 4/2017

23.05.2017
Wszystkie wpisy
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl