A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Aktualności

200 000, 00 zł dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego

Wójt Gminy Klukowo informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą z dnia 7 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Klukowo dotyczący udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Wyszonki-Wypychy w ramach zadania pn. „Budowa mostu na rzece Nurzec w miejscowości Wyszonki Wypychy w ciągu drogi gminnej”.

Całkowita wartość inwestycji zgłoszonej do dofinansowania wyniosła 598 091,47 zł, a kwota przyznanego dofinansowania 200 000, 00 zł.

10.08.2018

Realizacja zadania pn. "Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”

Trwają prace związane z wykonaniem zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo”. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych: w Kuczynie i Łuniewie Małym. Zakres robót w obu obiektach obejmuje poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez ułożenie płyt styropianowych, docieplenie przestrzeni pomiędzy stropem nad ostatnią kondygnacją a dachem właściwym granulatem wełny mineralnej, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej

więcej
20.07.2018

Szacowanie szkód w rolnictwie

Wójt Gminy Klukowo, informuje że Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. została powołana Komisja ds. oszacowania szkód na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 1 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku na terenie gminy Klukowo. W związku z powyższym  rolnicy, którzy ponieśli straty w  uprawach mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do Urzędu Gminy  Klukowo do dnia 20 lipca 2018 r. (wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Klukowo, pokój nr 3 oraz 21 lub poniżej).

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych za 2018 rok.  W przypadku, gdy rolnik składał w 2018 roku oświadczenie w ARiMR, do wniosku załącza kopię wniosku o płatność obszarową z 2017 roku. Należy pamiętać, aby powierzchnie upraw wskazane we wniosku o oszacowanie szkód były zgodne z wnioskiem o płatności obszarowe.

Ponadto Wójt Gminy Klukowo informuje o potrzebie zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpienia siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstw rolnych lub niewywiązywania się z zobowiązań w sytuacji prowadzenia pakietów programów rolno – środowiskowych, gospodarowania w niekorzystnych warunkach (ONW) lub zobowiązanie się rolnika do zwiększania skali produkcji w wyniku realizacji działań PROW. 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O PLONACH, CENACH I PRODUKCJI TOWAROWEJ ORAZ KOSZTACH NIEPONIESIONYCH I PONIESIONYCH 

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ZWIERZĄT, PRODUKTACH I ICH CENACH 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

29.06.2018

XXVII Sesja Rady Gminy Klukowo

W dniu dzisiejszym w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Klukowo. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami oraz sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie za 2017 rok. Rada Gminy rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: przekazania projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Klukowo do organu regulacyjnego

więcej
29.06.2018

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl