A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 lutego do 02 marca 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do Urzędu Gminy w Klukowie pok. 24, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagana dokumentacja:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do
31 stycznia 2020 r.

3. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

    01 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

    01 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

15.01.2020

Przekazanie sprzętu Ochotniczym Strażom Pożarnym w ramach Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 09 stycznia br. w Urzędzie Gminy Klukowo odbyło się przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zakup sprzętu gmina Klukowo uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 140 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 147 168,91 zł natomiast pozostała część została pokryta ze środków własnych gminy

więcej
13.01.2020

Zmiana numeru rachunku bankowego

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy numer konta do wpłat za odpady komunalne. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oddział w Klukowie

70 8749 0006 3900 0475 2000 0300

19.12.2019

Budowa sieci wodociągowej Kapłań - Łuniewo Wielkie

Dobiegają końca prace związane z budową sieci wodociągowej PE Dz110 o łącznej długości 1690 metrów. Realizowana inwestycja połączy miejscowości Kapłań - Łuniewo Wielkie, oraz spowoduje włączenie trzech innych miejscowości tj. Łuniewa Małego, Uszy Małej oraz Uszy Wielkiej do istniejącej sieci wodociągowej zasilanej przez SUW Piętki-Gręzki. Całkowita wartość inwestycji wynosi 93 000,24 zł brutto. Wykonawcą zadania jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

więcej
09.12.2019

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl