A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Aktualności

Informacja o przerwie w dostawie wody

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi w dniach 01-02 sierpnia 2019 r. w miejscowości Gródek, Kuczyn, Żebry Wielkie i Lubowicz Wielki nastąpią przerwy w dostawie wody.

29.07.2019

Szacowanie szkód w rolnictwie

W związku z szacowanie szkód na obszarach dotkniętych suszą Komisja szacuje straty również na uprawach tj. kukurydza i zboża ozime. Termin składania wniosków o oszacowanie szkód zostaje przedłużony do 31 lipca 2019 r.


Wójt Gminy Klukowo, informuje że Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2019 r. została powołana Komisja ds. oszacowania szkód na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2019 r. na terenie gminy Klukowo.

W związku z powyższym  rolnicy, którzy ponieśli straty w  uprawach mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do Urzędu Gminy Klukowo do dnia 26 lipca 2019 r. (wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Klukowo, pokój nr 3 lub poniżej). Wypełniony wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć wraz z  wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych za 2019 rok oraz kopią polisy ubezpieczeniowej upraw na 2019 r. KOMISJA SZACUJE SZKODY NA UPRAWACH PRZED ZBIOREM. 

Ponadto Wójt Gminy Klukowo informuje o potrzebie zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpienia siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstw rolnych lub niewywiązywania się z zobowiązań w sytuacji prowadzenia pakietów programów rolno – środowiskowych, gospodarowania w niekorzystnych warunkach (ONW) lub zobowiązanie się rolnika do zwiększania skali produkcji w wyniku realizacji działań PROW.

Wniosek o oszacowanie szkód
15.07.2019

1 278 537,83 zł dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Instytucja Zarządzająca RPOWP  ogłosiła listę projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Wśród projektów, które zostały wybrane do dofinansowania,  na 13 miejscu znalazła się również Gmina Klukowo, która będzie realizować zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”

więcej
12.06.2019

79 970,00 zł dofinansowania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wójt Gminy Klukowo informuje, że Zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023. Wśród wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania znalazła się również Gmina Klukowo. W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany remont wraz z adaptacją kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej w Klukowie

więcej
03.06.2019

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl