A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Aktualności

Szkolenie z dopłat bezpośrednich w 2020 r.

Kierownik Biura Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  informuje, że dnia 04 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbędzie się szkolenie rolników z dopłat bezpośrednich w 2020 r. Podczas szkolenia omówione zostaną planowane zmiany w aplikacji eWniosekPlus w kampanii 2020 oraz zmiany w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich oraz płatności ONW ze szczególnym zwróceniem uwagi na nową płatność - dobrostan zwierząt. W szkoleniu będą brać również udział pracownicy ODR Szepietowo PZDR  Wysokie Mazowieckie, którzy przekażą informacje z zakresu  zasad bioasekuracji oraz naboru wniosków z działań PROW 2014-2020 przewidzianych w 2020 r. Podczas szkolenia dodatkowo pracownicy KRUS PT w Wysokiem Mazowieckiem przekażą informację z zakresu ustawowej działalności KRUS oraz zasad ochrony i zdrowia w gospodarstwie rolnym.

19.02.2020

Podpisanie umowy na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”

W dniu dzisiejszym Piotr Uszyński – Wójt Gminy oraz Sławomir Wiśniewski – Właściciel firmy ALDO TECHNIKA GRZEWCZA SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI podpisali umowę na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klukowie”. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 278 537,83 zł (tj. 80 % wartości dofinansowania) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

więcej
29.01.2020

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Wójt Gminy Klukowo informuje, że od dnia 01 lutego do 02 marca 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do Urzędu Gminy w Klukowie pok. 24, w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagana dokumentacja:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Faktury vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do
31 stycznia 2020 r.

3. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

    01 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

    01 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

15.01.2020

Przekazanie sprzętu Ochotniczym Strażom Pożarnym w ramach Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 09 stycznia br. w Urzędzie Gminy Klukowo odbyło się przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zakup sprzętu gmina Klukowo uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w wysokości 140 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 147 168,91 zł natomiast pozostała część została pokryta ze środków własnych gminy

więcej
13.01.2020

Artykuły według daty:

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl